Điạ chỉ: Trường Tiểu học Phù Lỗ B

Email: c1phulob-ss@hanoiedu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Đường Thị Thắm
Đường Thị Thắm

Ngày sinh: 9/9/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội

Trình độ :ĐH Sư phạm

Điện thoại riêng: 0912496910

Email liên lạc: tham.pgdss@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Vũ
Trần Thị Vũ

Ngày sinh: 30/9/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phù Lỗ - Sóc Sơn

Trình độ :ĐH Sư phạm

Điện thoại riêng: 0965090971

Email liên lạc: tranthivu1971@gmail.com

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương

Ngày sinh: 7/6/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :ĐH Sư phạm

Điện thoại riêng: 0966024786

Email liên lạc: thuhuong.diepanh08@gmail.com

Tiểu học Phù Lỗ B